जेके रोलिंगले कुल धोखाधडी - भिडियो होहेररी पोटर र जेके रोलिंगलाई हेर्नु र उनीहरु साँच्चै "जागिर" को रूपमा हेर्छन् किनकि सबैले सोच्न लगाउँछन्।

नयाँ भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानलको नियमित सदस्यता लिनुहोस्!

मसँग जोड्नुहोस्:

मेरी किताब: Forging the Iron Mind - https://amzn.to/2uxRvCs
फेसबुक: http://www.facebook.com/americanaprime1776
ट्विटर: http://www.twitter.com/americana_prime
इमेल: americanaprime@gmail.com

यो भिडियो पहिलो पटक देखा पर्यो https://www.youtube.com/watch?v=CPn6LCLYR9w