फुटबल - नेमारले PSG लाई विस्तार गरे: विश्वसनीयताको लागि? - भिडियो

0 46पीएसजीले मे,, २०२१ मा नेमारको तीन बर्षको म्याद थप गर्ने घोषणा गर्‍यो। आफ्नो करार दिए पछि उनको सम्झौताको नवीकरण कसरी वर्णन गर्ने ...

Laisser संयुक्त राष्ट्र commentaire