क्रिस ब्राउन सबैभन्दा खराब अफसोस रात उसले रिहानामा हिट्यो - भिडियो

0 19क्रिस ब्राउनले बेलाइतको "डेली मिरर "सँग कुरा गरे जुन उसले धेरै पछुतायो र हो, यो त्यो रात हो जुन उनले रिहानामाथि आक्रमण गरे। ब्राउन कागज बताउँछ, "कहिलेकाँही ...

Laisser संयुक्त राष्ट्र commentaire