विवरण:

कुनै पनि शुल्क तिर्न नगर्नुहोस्

हामी बीइडीमा बस्ने हाम्रा एक साथीको खोजी गरिरहेका छौं, सफा गर्ने मानिस, राम्ररी सफा गर्न सक्षम छन्।
सम्बन्धित व्यक्ति हुनुपर्दछ: राम्रो चरित्रको, संगठित र सबै पेशेवर माथि।
फाईलको संविधान: CV- स्थान नक्शा - CNI- आधा फोटो कार्ड