विवरण:

कुनै पनि शुल्क तिर्न नगर्नुहोस्
एक्सा टेक्नोलोजी सेवाहरू तत्काल डौआला, याउन्डे र बाफौसम शहरहरूमा प्रशासनिक प्रबन्धकको रूपमा सेवाको आवश्यकताको लागि ० young जना युवा उच्च शिक्षा स्नातक भर्ती गर्दैछ। इच्छुक पार्टीहरूले कम्तिमा Bts, वा कुनै पनि बराबर डिप्लोमा तुरून्त उपलब्ध हुनुपर्दछ। कृपया जनवरी २ send, २०२० भन्दा अघि तपाईंको सीभी हाम्रो ईमेल ठेगानामा पठाउनुहोस्

स्थान: BASTOS YAOUNDÉ