ट्याग ब्राउज गर्नुहोस्

एक आप्रवासी डु "्गा "भूमध्यसागरमा तीन दिनको लागि एड्रिफ्ट"

एक आप्रवासी डु "्गा "भूमध्यसागरमा तीन दिनको लागि एड्रिफ्ट"

भूमध्यसागरमा तीन दिनसम्म प्रवासी डु boat्गा 'भूमध्यसागरमा आप्रवासी डु boats्गालाई स strugg्घर्ष गर्न मद्दत गर्ने एक समूह भन्छन् कि जहाज अझै a दिन भन्दा बढि पछाडि ...