कालो मिरर: ब्यान्डर्सनिच (नेटफिक्स): "यदि हामी जान्दछौ, हामी यो गरेनौं" निर्माताहरू स्वीकार

कालो मिरर: ब्यान्डर्सनिच (Netflix): "यदि हामी जान्दछौं, हामीसँग छैन ...

यो लेख पहिलो पल्ट देखा पर्यो https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/